ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΣΩΜΕΠΑ
                LOGO

Το Σκιάχτρο

Το Σκιάχτρο είναι μια εκδοση του Σωματείου και περιέχει θέματα που αφορούν
την εργασία, την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και
γενικότερα εκφράζει όλες τις απόψεις χωρίς κανένα ίχνος λογοκρισίας.

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή.

 
Διεύθυνση ΣΩΜ.Ε.Π.Α.
Θέση Σκληρί
Mαγούλα
19018
e-mail som_epa@yahoo.gr
Τηλέφωνο 210-5587040
697-8832042