ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΣΩΜΕΠΑ
                LOGO

Νέα & Ανακοινώσεις

 
Διεύθυνση ΣΩΜ.Ε.Π.Α.
Θέση Σκληρί
Mαγούλα
19600
e-mail som_epa@yahoo.gr
Τηλέφωνο 210-5587040
697-8832042