ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΣΩΜΕΠΑ
                LOGO

Έγγραφα

Στον χώρο αυτό μπορείτε να βλέπετε τις τελευταίες ανακοινώσεις που αφορούν στο σωματείο μας. Επίσης θα βρείτε αιτήσεις για την εγγραφή σας στο σωματείο.

Αίτηση Εγγραφής στο Σωματείο ON LINE Αίτηση εγγραφής στο Σωματείο.

 
Διεύθυνση ΣΩΜ.Ε.Π.Α.
Θέση Σκληρί
Mαγούλα
19600
e-mail som_epa@yahoo.gr
Τηλέφωνο 210-5587040
697-8832042