ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΣΩΜΕΠΑ
                LOGO

Επικοινωνία

Η επικοινωνία με το Σωματείο μας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε, θα λάβετε αντίστοιχα και απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της αποστολής.

 

 
Διεύθυνση ΣΩΜ.Ε.Π.Α.
Θέση Σκληρί
Mαγούλα
19018
e-mail som_epa@yahoo.gr
Τηλέφωνο 210-5587040
697-8832042