ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΣΩΜΕΠΑ
                LOGO

Το Σωματείο

Η ίδρυση ενός σωματείου εργαζομένων στην εταιρεία Πλαίσιο Computers είναι γεγονός. Φυσικά ήταν και κάτι αναμενόμενο. Όλα αυτά τα χρόνια η εξέλιξη της εταιρείας ήταν ραγδαία, ωστόσο ένα όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων δεν υπήρχε. Στην ανάγκη αυτή ανταποκρίθηκαν κάποια άτομα τα οποία με πίστη στον κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την συνεχή βελτίωση του επιπέδου ζωής , πάντα σε συνάρτηση με την εργασία τους.  Τα 23 ιδρυτικά μέλη λοιπόν προέβησαν σε  όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την κατοχύρωση και νομιμοποίησή του από το πρωτοδικείο Αθηνών, την δημοσιοποίησή του στον τύπο και την γνωστοποίησή του στην διοίκηση της εταιρείας και πλέον  το συνδικαλιστικό αυτό σώμα καλείται να εντείνει την δράση του

 
Διεύθυνση ΣΩΜ.Ε.Π.Α.
Θέση Σκληρί
Mαγούλα
19600
e-mail som_epa@yahoo.gr
Τηλέφωνο 210-5587040
697-8832042
Web Hosting